tradycja i nowoczesność

atrakcyjne metody nauczania

szeroki wybór zajęć dodatkowych

zespoły klasowe do 18 osób


Kadra

mgr Magdalena Wontek

Dyrektor Szkoły
 
mgr Barbara Bucka

Wicedyrektor ds. Dydaktycznych
 
mgr Robert Górniak

Wicedyrektor ds. Komunikacji
 
mgr Aneta Psój

Guru Sekretariatu
 mgr Urszula Rogalska

doradztwo zawodowe, terapeuta pedagogiczny
mgr Agnieszka Maciejewska

wych. świetlicy młodszej
mgr Katarzyna Czaplicka

wych. świetlicy
 
mgr Joanna Szymkowicz

wych. świetlicymgr Natalia Starzyńska

wychowawca klasy PSP-1α
mgr Joanna Miecznik-Warda

wych. klas PSP-1ω
Alina Szydłowska

wychowawca klasy PSP-1γ
 
mgr Magdalena Długosz-Zawartka

wychowawca klasy PSP-2αmgr Renata Ciszewska

wychowawca klasy PSP-2ω
 
mgr Edyta Łubińska

wychowawca klasy PSP-2γ
 
mgr Ewelina Szostak

wychowawca klasy PSP-3α
 
mgr Marzena Szydłowska

wychowawca klasy PSP-3ω
 mgr Anna Lorenc

język polski
 
mgr Dominika Żarska

język polski, wychowawca klasy PSP-8α
mgr Karolina Sokołowska

język polski
 
mgr Iwona Wilczyńska

język polski
 mgr Angelika Pierzchała-Badura

język polski
mgr Monika Ankiewicz

język angielski, wychowawca klasy PSP-6α
mgr Katarzyna Lis

język angielski
 
mgr Jagoda Hartel

język angielski, wychowawca klasy PANLO-2mgr Małgorzata Strąk

język angielski, wychowawca klasy PANLO-3
mgr Karolina Buczek

język angielski, wychowawca klasy PSP-4α
 
mgr Ewa Nowak

język angielski
mgr Robert Górniak

język angielski, wychowawca klasy PSP-6ωmgr Klaudia Jochymek

język niemiecki, wychowawca klasy PSP-5ω
mgr Paulina Latosińska

język hiszpański, wychowawca klasy PSP-5α
mgr Katarzyna Staszczyk

język hiszpańskimgr Agnieszka Sadowska

matematyka, wychowawca klasy PSP-7ω
mgr Dorota Kolany

matematyka
 
mgr Agnieszka Mizerska

matematyka, wychowawca klasy PSP-8ωmgr Barbara Bucka

historia
 
mgr Marek Rzepka

historia, WoS, etyka, wychowawca klasy PSP-6γ
mgr Tomasz Majewski

przyroda, geografia, wychowawca klasy PSP-7γmgr Paulina Podolska

biologia, chemia, przyroda, wychowawca klasy PSP-4ω
 
dr Piotr Tkacz

fizyka, informatyka
 
mgr Dariusz Gałka

informatyka
 
mgr Olga Ginalska

muzyka, plastyka, technika, wychowawca klasy PSP-7αmgr Justyna Lasoń

wychowanie fizyczne
 
mgr Monika Kania

wychowanie fizyczne
 
mgr Radosław Mikołajek

wychowanie fizyczne
 
mgr Katarzyna Czajęcka

wychowanie fizyczne
 dr Joanna Czech-Rogosz

nauczyciel wspomagający, podstawy przedsiębiorczoœci
 
X. mgr Stefan Wielgomas

religia
 
mgr Sławomir Józef Matuszewski

katecheta, religia
Wirtualny Dzienniczek


Miejsce dla rodziców i uczniów, elektroniczny odpowiednik tradycyjnego, papierowego dzienniczka,
gdzie można na bieżąco obejrzeć efekty nauki naszych uczniów.

Czy wiesz, że...

26 czerwca 1994 roku Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 w Sosnowcu została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych i decyzją Kuratora Oświaty w Katowicach uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.

Nauka odbywa się maksymalnie w osiemnastoosobowych zespołach klasowych. Nauczyciele stosują ciekawe formy i niekonwencjonalne metody pracy.

Uczniowie mają komfortowe warunki do zdobywania wiedzy. Posiadamy pracownie przedmiotowe, komputerowe, siłownię, świetlice oraz do dyspozycji salę gimnastyczną i basen.

Naszym dzieciom obcy jest stres szkolny. Tutaj uczą się i odpoczywają w poczuciu spokoju i bezpieczeństwa, wolni od zagrożeń fizycznych i psychicznych.

W 2005 roku Zespół Szkół Prywatnych "Twoja Przyszłość" jako jedyna placówka niepubliczna w Sosnowcu otrzymała certyfikat "Śląskiej Szkoły Jakości".