tradycja i nowoczesność

atrakcyjne metody nauczania

szeroki wybór zajęć dodatkowych

zespoły klasowe do 18 osób


Zajęcia w przedszkolu

Zajęcia podstawoweZajęcia podstawowe prowadzone są tak, aby zrealizować ministerialne programy nauczania i przygotować dzieci do udanego wejścia w etap edukacji wczesnoszkolnej, ale korzystamy również z programów autorskich tworzonych przez naszych nauczycieli, takich jak:

"Zdrowym i bezpiecznym być" - program promuje zdrowy i bezpieczny styl życia dziecka oraz uczy odpowiedniego zachowanie się w różnych sytuacjach

"Muzyka dla smyka" - program ma na celu dostarczenie dziecku radości płynącej z kontaktu z muzyką oraz kształtowanie potrzeby obcowania z muzyką i różnymi jej formami

"Mała akademia dobrych manier" - cykl zajęć dotyczący zasad savoir-vivre'u realizowane przy pomocy ćwiczeń praktycznych, zabaw, zagadek, historyjek, zadań indywidualnych i grupowych. Dzięki tym zajęciom dzieci będą umiały: kulturalnie zachować się podczas kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi, zachować się stosownie do sytuacji, zachować się w miejscach publicznych takich jak kino, teatr itp., nakryć do stołu, czuć się swobodnie i pewnie w sytuacjach trudnych.

"Odkrywamy świat" - cykl zajęć edukacyjnych przybliżających dzieciom kulturę, sztukę, muzykę, kuchnię oraz różne ciekawostki danego kraju. W czasie zajęć dzieci poprzez zabawę wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym świecie.

"Duże pytania małego człowieka" - cykl zajęć edukacyjnych dotyczący odpowiedzi na nietypowe pytania np.: Jak popcorn nauczył się skakać?, Gdzie rośnie papier?, Dlaczego mydło się pieni? i wiele innych. Podczas zajęć dzieci kształtują nawyk dociekliwości w badaniu otaczającego świata.

Jesteśmy również członkami akcji ogólnopolskich takich jak:
"Akademia Zdrowego Przedszkolaka",
"Kubusiowi Przyjaciele Natury",
"Mamo Tato Wolę Wodę",
"Czyste powietrze wokół nas".

Zajęcia dodatkowe

Szeroki wachlarz zajęć dodatkowych sprawia, że zabawa łączy się nauką w przyjemny i ciekawy sposób. Wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone są przez naszych nauczycieli szkolnych, a nie przez firmy zewnętrzne.RYTMIKA

Zajęcia rytmiczne, w których uczestniczą dzieci wpływają na rozwój ich wrażliwości nie tylko muzycznej, pozwalają im na przeżywanie, wyrażanie ruchem treści emocjonalnych, jakie niesie muzyka.


ZAJĘCIA Z KOMPUTEREM

Zajęcia z komputerem odbywające się w profesjonalnej pracowni komputerowej, poprzez zastosowanie różnorodnych programów multimedialnych uczą dzieci nie tylko obsługi komputera. Zawsze dostosowujemy stopień trudności do możliwości dzieci.


JĘZYK ANGIELSKI

Wiele uwagi poświęcamy na tak ważną w dzisiejszych czasach znajomość języka angielskiego. Już najmłodsze przedszkolaki uczą się poprzez zabawę, piosenki, starsze pracują również z książką.


JĘZYK ANGIELSKI W ŚWIECIE BAJKI

Oprócz tradycyjnych lekcji, dzieci poznają język angielski w kontekście bajek, który rozwija ich zainteresowanie, wyobraźnię i osobowość. W ramach tych zajęć, czytają bajki w języku angielskim, poznają słownictwo z bajek, wcielają się w role bohaterów i reagują gestem i słowem na czytany język, uczą się piosenek, wykonują prace plastyczne, tworzą teatr i uczą się ról. Zwieńczeniem pracy dzieci jest występ teatralny przed rodzicami.


LOGOPEDIA

Dbamy także o prawidłowy rozwój mowy dziecka prowadząc zajęcia logopedyczne doskonalące wymowę przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz komputerowych programów logopedycznych na tablicy multimedialnej. Prowadzone są również indywidualne zajęcia korygujące wady wymowy.


ZAJĘCIA NA BASENIE

Atrakcją naszego przedszkola są zajęcia na basenie. Nauka pływania zapobiega powstawaniu wad postawy i doskonale wpływa na rozwój fizyczny dziecka, a ciekawa forma ćwiczeń zachęca dzieci do pływania i dostarcza wiele radości.


ZAJĘCIA TANECZNE

Taniec w przedszkolu, to nie tylko ruch i muzyka. Zajęcia taneczne prowadzone z dziećmi w tym wieku maja pozytywny wpływ na wiele płaszczyzn rozwoju. Poprzez ćwiczenia ciała kształtuje się sylwetka oraz takie cechy jak gibkość, skoczność i co najważniejsze w tym wieku koordynacja i poczucie własnego ciała. Muzyka pozwala im otworzyć się, ośmiela, a tym samym ułatwia komunikowanie się z rówieśnikami.


ZAJĘCIA TETRALNE

Kontakt dzieci ze sztuką teatralną to nie tylko możliwość obejrzenia przedstawienia podczas wycieczki do teatru, lecz przede wszystkim umożliwienie im zabawy w teatr. Na zajęciach teatralnych dzieci rozwijają twórcze myślenie, pamięć, mowę i słownictwo.

Wirtualny Dzienniczek


Miejsce dla rodziców i uczniów, elektroniczny odpowiednik tradycyjnego, papierowego dzienniczka,
gdzie można na bieżąco obejrzeć efekty nauki naszych uczniów.

Czy wiesz, że...

26 czerwca 1994 roku Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 w Sosnowcu została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych i decyzją Kuratora Oświaty w Katowicach uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.

Nauka odbywa się maksymalnie w osiemnastoosobowych zespołach klasowych. Nauczyciele stosują ciekawe formy i niekonwencjonalne metody pracy.

Uczniowie mają komfortowe warunki do zdobywania wiedzy. Posiadamy pracownie przedmiotowe, komputerowe, siłownię, świetlice oraz do dyspozycji salę gimnastyczną i basen.

Naszym dzieciom obcy jest stres szkolny. Tutaj uczą się i odpoczywają w poczuciu spokoju i bezpieczeństwa, wolni od zagrożeń fizycznych i psychicznych.

W 2005 roku Zespół Szkół Prywatnych "Twoja Przyszłość" jako jedyna placówka niepubliczna w Sosnowcu otrzymała certyfikat "Śląskiej Szkoły Jakości".