tradycja i nowoczesność

atrakcyjne metody nauczania

szeroki wybór zajęć dodatkowych

zespoły klasowe do 18 osób


Nabór do liceum ogólnokształcącego

Rekrutacja do PANLO odbywa się POZA elektronicznym systemem naboru do szkół ponadpodstawowych.

Klasa 1 w PANLO - Pierwszym Akademickim Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu jest propozycją dla wszystkich absolwentów klas ósmych szkoły podstawowej, którzy preferują naukę w niewielkiej grupie (maksymalnie 16 osób w klasie). W szkole (połączonej w Akademicki Zespół Szkół Prywatnych wraz z Prywatną Szkołą Podstawową "Akademia Młodych") pracują doświadczeni nauczyciele, gwarantujący życzliwe podejście i wsparcie w nauce i rozwoju. Każdy uczeń może mieć przydzielonego mentora, z którym może współpracować w rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań. Realizacja przedmiotów rozszerzonych od klasy 2 przebiega w niewielkich grupach, co gwarantuje świetne przygotowanie do matury.

Liceum blisko współpracuje z uczelniami wyższymi: przykładowo, uczniowie mają okazję przyzwyczaić się do akademickiego stylu prowadzenia zajęć m.in. z języka rosyjskiego lub logiki dzięki stałym wykładom w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Wszystkich zainteresowanych nauką w klasie pierwszej naszego liceum zapraszamy do wcześniejszego kontaktu z sekretariatem liceum, który udzieli wszystkich informacji o naszej szkole:

+48 32 299 91 79   |   szkola@psp5.pl

Dokumenty:

Kandydaci do klasy pierwszej PANLO zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły kwestionariusza zgłoszeniowego:

dokument w formacie Word   |   dokument w formacie pdfW przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń. Nie daj się ubiec innym!
Wirtualny Dzienniczek


Miejsce dla rodziców i uczniów, elektroniczny odpowiednik tradycyjnego, papierowego dzienniczka,
gdzie można na bieżąco obejrzeć efekty nauki naszych uczniów.

Czy wiesz, że...

26 czerwca 1994 roku Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 w Sosnowcu została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych i decyzją Kuratora Oświaty w Katowicach uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.

Nauka odbywa się maksymalnie w osiemnastoosobowych zespołach klasowych. Nauczyciele stosują ciekawe formy i niekonwencjonalne metody pracy.

Uczniowie mają komfortowe warunki do zdobywania wiedzy. Posiadamy pracownie przedmiotowe, komputerowe, siłownię, świetlice oraz do dyspozycji salę gimnastyczną i basen.

Naszym dzieciom obcy jest stres szkolny. Tutaj uczą się i odpoczywają w poczuciu spokoju i bezpieczeństwa, wolni od zagrożeń fizycznych i psychicznych.

W 2005 roku Zespół Szkół Prywatnych "Twoja Przyszłość" jako jedyna placówka niepubliczna w Sosnowcu otrzymała certyfikat "Śląskiej Szkoły Jakości".